سلام.


  به طرز بسیار عجیبی دلم این روزا مدام پر می کشه حرم امام رضا«ع»

 هیچ وقت این حس رو تجربه نکرده بودم تا حالا.یعنی این قدر دلتنگ نبودم راستش.

 اما یه مدتی ه تا یاد مشهد و حرم امام رضا«ع»میفتم اشکم ناخودآگاه سرازیر میشه«بهونه ی اشکای هر روز منی آقا!»...

 عشق بیش از حد من به حرم امام رضا«ع» این روزا داره بدجوری حالمو عوض می کنه.

 دعاکنید آقا مارو بطلبه.دلمون بدجوری واسه پنجره فولاد بی قرار ه!


 تکلمه1:چجوری از تو دست بکشم؟/بدون تو نفس بکشم؟/آرزومه دوباره بیام/تو حرمت بدم یه 

 سلام...

 تکلمه 2:عیدهای فرخنده مون مبارک!

  تکلمه3:دعا فراموشتان نشود