سلام.

با خودم قرار گذاشته بودم وبلاگ رسمی ام با دیگر وبلاگ هایم تفاوت داشته باشد..

به روز باشد و پر از بازدید و نظرات دوستان خوب...


قرار گذاشته بودم ودم زور بالای سر خودم بشوم و بنویسم...

از هر که دوست داشتم بنویسم اما بنویسم...


انقدر بنویسم که نوشتن برایم عادی باشد...انقدر که...نویسندگی را دوست دارم.نویسندگان را هم دوست دارم و اطرافم را نویسنده های بسیاری را فرا گرفته است.


اینروزا بیشتر به جای نوشتن متن وشعر،دایما با دوستم در حال مکاتبه ایم..با اینکه سر کلاس کنار هم هستیم و زنگ های تفریح با هم قدم میزنیم اما گاهی حرف هایان را طوماروار روی کاغذ مینویسیم...

به عقیده ی من گفتن خیلی از حرف ها ممکن است انقدر سخخخخت باشد که ادم مجبور شود از نوشتن استفاده کند.

هر حرفی را نمیتوان به زبان اورد...+پیشنهاد میکنم امتحان کنید...نامه ها،خیلی از مشکلاتتان را حل میکند...