ما آدم رابطه‌های دو نفره‌ایم. هر چقدر هم زور می‌زنیم که این‌طور نباشیم نمی‌شود. لازم هم نیست که حتما عاشق و معشوق باشیم. ما حتی توی روابط مونث با مونث و مذکر با مذکرمان هم دو نفره‌ایم.جمع حال‌مان را بد می‌کند. باور کن. برای همین است که همیشه بعد از هر قرار دسته‌جمعی نصف‌مان از نصف دیگرمان دل‌گیر می‌شود. همیشه توی این جمع‌ها “من”ی هست که ” تو”یی را دوست دارد و “او”یی که “تو” بیشتر از “من” تحویل‌ش می‌گیری…!

 

                                                                                                       منبع:نیکولا

پی نوشت1:خیلی دلم میخواد هرچه زودتر کتاب"یک عاشقانه ی آرام"رو بخونم.

پی نوشت2:چراغ اینجا بعد از چندماه روشن شد.تبریک.منتظر دست نوشته هام باشید.

ممنون که هستید