سلامی به رسم عاشقی

آری.اولین سلامم را خوب به خاطر بسپار.اولین ها همیشه میمانند...

 

اینجا خواهم نوشت از برنامه هایم،از دغدغه ها،از خبر ها و دل نگرانی ها و دیدگاه های شخصی ام.

شما هم روی نوشته هایمان نکته سنجی کنید و مارا از نظرات خوبتان بهره مند سازید


من هم قول میدهم تا حد توان پاسخگوی نظرات ارزشمندتان باشم.

 

شروع شد غزل این وب«بسمه تعالی»

 

سپــــاس.یاعلی